Make your own free website on Tripod.com

Desain oleh:  Atraw

Kontributor: 

Ishaq, Rizal, Mahyudin, Tony, Wahid, Syarif, Bahri, Nanang, Nuruddin 

                                                                        

Atraw

February 2002

 

    

Referensi:

  • Kitab Shurulkhan Nie Thifan Po Khan- oleh Ustadz Syiharani- Tarjamah melayu oleh Hang Nanda Hulubalang Sultan Iskandar Muda. 

  • Kitab Zhodam oleh: Ust. Syiharani, Tarjamah melayu oleh Hang Nanda Hulubalang Sultan Iskandar Muda. 

  • Panduan Ringkas Pelatihan Thifan Po Khan oleh: Ust.Ibtidain Hamzah Khan, Lc.

  • Majalah Hidayatullah, Kungfu Anti Syirik, Nopember 1999

  • Video CD Thifan Po Khan, copyright by Thifan Po Khan.

  • Referensi lisan

 

 

 

 

 

 

 

Zho Lanah Jakarta:

-

 

Sekretariat :

 Yayasan Al Qudwah

Jl.Beringin Kemiri Muka

Depok 16432